ІЗГІЛІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ҰҒЫМ РЕТІНДЕ

Авторы

  • Laura Abdigalyeva

Аннотация

Аннотация.

Автор мақалада Адамзаттың дүниеде болуы оның рухани құндылықтарымен анықталатындығын ХХІ ғасыр үшін жер тағдырын шешер негізгі мәселелердің бірі екендігіне назар аударады. Адамзат болашағын бағыттауға қажетті рухани күш, ізгі ілім, нақыл сөз, өшпес үлгідегі ақыл-кеңестердің көне мұралардан табылып, танылуы – ұлттық мәдениетіміз, тіліміз бен діліміздің және  дініміздің бүгініне, ертеңіне де негіз әрі тірек болар ұлылардың ұрпақпен сабақтастығының заңды құбылысы екендігінің дәлелі ретінде қарастырылады. Көне түркі құндылықтарынан бастау алып, қазақ дүниетанымы мен мұсылман ілімі дискурсынан өрбіген ізгілік (гуманизм) ілімін мақалада қазіргі философиялық танымдық дамудың неғұрлым қажетті әрі маңызды бөлігі деп қарастыруымыз да сондықтан. Қазақ дүниетанымы тарихындағы сабақтастық өзегі, ол – ізгілік (гуманизм) мәселесі, сондықтан ұлттық философия тарихын тереңірек әрі кеңірек тануға көмектеседі.

Түйін сөздер: дүниетаным, философия, ізгілік, гуманизм, игілік, ойшылдық ізгілік, ізгі.

 

Библиографические ссылки

Қолданылған әдебиеттер тізімі

Наурызбаева А.Б. Гуманизм как концепт антропологического дискурса культуры. - Докт. ғыл. дәреж. алу. дайын. дисс. автореф. Алматы: 2003. - 53 с.

Русско-казахский словарь. - Москва, 1954.- 935 б.

Бектаев Қ. Үлкен қазақша-орысша сөздік.- Алматы: 1999. - 704 б.

Поэзия и проза древнего Востока. Из Дхаммапады. - 9 глава. Москва, 1973. - 734 с.

Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтардың қалыптасуы мен дамуы. - Докт. ғыл. дәреж. алу. дайын. дисс. автореф. Алматы: 2002. - 49 б.

Әбу Нәсір Әл–Фараби. Әлеуметтік–этикалық трактаттар. - Алматы: Ғылым, 1975. - 364 б.

Мақұлбаева Қ.Т. Руханилық және исламдық // Түркiстанның 1500 арналған Халық. ғыл.-прак. конф. Матер. – Алматы; АГУ им. Абая, 2000, 192 б.

Баласағұн Ж. Құтты білік. - Алматы: Жазушы, 1996. - 594 б.

Нысанбаев А.Н., Сатершинов Б. Бекасыл Биболатұлы дүниетанымы және философиясы // Адам әлемі. Филос. және қоғ-гуманитарлық журнал. 1(27)2006. - 109 б .

Сегизбаев О.А. Казахская философия Х-нач.ХХ века. - Алматы. Ғылым, 1996.- 472 с.

Нұрышева. Н.Г. Адам өмірі мәні мәселесінің қазақ философиясындағы көрінісі. - Докт. ғыл. дәреж. алу. дайын. дисс. автореф. Алматы: 2002. - 53 б.

Есiм Гарифолла. Хакім Абай (даналық дүниетанымы) – Алматы. Атамұра-Қазақстан, 1994. - 200 б.

Төребаев О.Ә. Ж.Баласағұнның әлеуметтік философиясы. - Филос. ғылым. дәреж. алу. дайын. канд. дисс. автореф. Алматы: 2002. - 24 б.

Философиялық сөздік. Алматы. Қазақ энциклопедиясы, 1996, 525 б.

Алтаев Ж., Ғабитов Т., Қасабек А., Мұхамбеталиев Қ. Философия және мәдениеттану. - Алматы: 2001. - 292 б.

Дос. Др. Дажмит Arslan. Kutadku-Bilicdeki toplum ve Devlet Anlavisi isnambull: Ede Bivat Farültesı Basımevı, 1987. - 131 б.

Қашқари М.Түрік сөздігі. - Алматы: 1998. - 982 б.

Иассауи Қ.А. Хикметтер. - Алматы: Дайк пресс, 1991. - 242 б.

Мүтәлiпов Ж.М. Шығыс пен Батыс өркениеттерi сұхбатындағы қазақ мәдениетi: мәдениеттанулық талдау. - Докт. ғыл. дәреж. алу. дайын. дисс. автореф. Алматы: 2004. - 49 с.

Загрузки

Опубликован

2021-04-10

Как цитировать

Abdigalyeva, L. (2021). ІЗГІЛІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ҰҒЫМ РЕТІНДЕ. Аль-Фараби, 73(1). извлечено от https://alfarabijournal.org/index.php/journal/article/view/523

Выпуск

Раздел

Статьи