(1)
Жазира Бейбитовна , О. . МИФОЛОГИЯНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ. - 2021, 74.