СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТИПА ДУХОВНОСТИ КАЗАХОВ

Ботакоз Жаксыбаева

Abstract


Қоғамның даму контекстінде руханилық мәселелері мен олардың негізгі нысандары, бүгінгі қоғамның сұранысына жауап беру үшін

өткір қойылып отыр. Тақырып аясында рухани құндылық ішкі және сыртқы негізгі бақылау және құрылымдық-функцияналды байланыстар аясында қамтылған.  

      Ұлттық мәдениеттің адами негізді қалыптастыруына, оның өзіндік рухани дамуына негіз болатыны айқындалған. Қазақ халқының рухани өмірінде көшпелі өмір салты айрықша маңызға ие, ұлттық дүниетанымы, ерекшелігі, құндылықтары, тарихы мен салт-дәстүрі, сол көшпелі тұрмыс арқылы қалыптасқан. Зерттеудің негізгі мазмұны осындай маңызды құндылықтар арқылы қазақ халқының өзіне тән ұлттық рухани ерекшелігін тұтастай анықтау болып табылады. Мақала авторы ұлттық философияның, оның даналық негіздері, тарихи болмыс пен оның рухани өмірінен бастау алатынын негіз еткен. Сөзге тоқтау, сөз қадірін білу, қазақ ұлтының  дүниетанымындағы ең маңызды басымдылық, бұл халық даналығы мен оның тарихи қайнарынан бастау алған қасиет. Қазақтардың мәдениетіндегі руханилық тұрпаты, ал оның айрықша ерекшелігі - көркем бейнелік бағыттылығы, туабітті шалқымалығы, астарлығы, ашық диалогизмі мен терең философиялығы. Зерттеуде осы қағидалар мен қажеттіліктер нақты сарапталып, айқындалған. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.