ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЫ

Серик Есентаевич Нурмуратов

Abstract


Ғылыми мақалада қазақ халқы ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік-мәдени аядағы қазақ халқының философиялық дәстүрі мен этностың кейбір тарихи ойшылдарынң философиялық көзқарастары сыни зерделеуден өткізілген. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының әлеуметтік мәдени шындығында дәстүрлі қоғамның құндылықтары мен мұраттары үстемдік еткен еді. Бірақ қоғамның рухани әлемінде жаңа идеялар мен дүние туралы түсініктердің бүршіктері ата бастаған еді. Осыған орай авторлар қазақтың этномәдени қауымдастығының құндылықтық жүйесін, тарихи кезеңнің ұлт зиялыларының көрнекті өкілдерінің құндылықтық әлемін аксиологиялық талдауға үлкен назар аударады. Сонымен қатар ғылыми мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ интеллигенциясының гуманистік бағыттағы философиялық идеяларының дүниетанымдық мазмұнын ашып көрсетіледі. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.